• Škola bruslení
    Hockeycoach

Škola bruslení

Napomáhá začínájícím bruslařům k jejich rozvoji a osvojení si základních bruslařských dovedností. Dále může pomoci rodičům budoucích hokejstů nalést rady, které potřebují ke zdokonalení bruslařské techniky svých děti.
V neposlední řadě může tato část posloužit jako inspirace pro učitele základních a středních škol.

Rovnovážná a koordinační cvičení před vstupem na ledovou plochu

První kroky na bruslích

Rovnovážná a průpravná cvičení za jízdyh

Jízda vpřed - dvouoporové postavení

Zastavení z jízdy vpřed

Zastavení z jízdy vzad

Překládání vpřed

Překládání vzad

Obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad

Obrat z jízdy vzad do jízdy vpřed