• Hokejový trénink
    Hockeycoach

Hokejový trénink

...

Rovnovážná a koordinační cvičení před vstupem na ledovou plochu

První kroky na bruslích

Rovnovážná a průpravná cvičení za jízdyh

Jízda vpřed - dvouoporové postavení

Zastavení z jízdy vpřed

Zastavení z jízdy vzad

Překládání vpřed

Překládání vzad

Obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad

Obrat z jízdy vzad do jízdy vpřed