Hockey coach 

Bruslařská škola  
hokejový trénink

hockey coach

Projekt s názven HOCKEY COACH slouží jako výukový materál při tréninku a nacvičování cílových dovedností při hodinách povinné i nepovinné tělesné výchovy 

pro žáky základních, středních případně i studentů vysokých škol.

Škola bruslení

Tato kategorie napomáhá začínájícím bruslařům k jejich rozvoji a osvojení si základních bruslařských dovedností.

Hokejový trénink

Se zabývá pokročilými bruslařskými technikami a hokejovým cvičením, které vede ke zlepšení hokejových dovedností.

Vytvořeno systémem  zombeek.cz